image

Thời khóa biểu, nội quy và thời gian biểu dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 6/9/2021

NỘI QUY  DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

(Dành cho giáo viên, học sinh và phụ huynh trường THPT Hòa Vang)


Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường THPT Hòa Vang đã triển khai việc dạy - học trực tuyến như một giải pháp thay thế tạm thời khi các lớp học trực tiếp không thể triển khai. Để việc dạy - học đạt hiệu quả cao nhất, Nhà trường đề nghị giáo viên, học sinh và quý phụ huynh phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây khi tham gia dạy học trực tuyến.

I. Đối với Học sinh

1. Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giáo viên.

 2. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi giờ học bắt đầu.

 3. Tham gia đầy đủ các tiết học theo thời khóa biểu; đăng nhập trước từ 5-10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu.

 4. Chức năng camera của từng học sinh luôn ở chế độ bật trong suốt thời gian học; Chức năng micro ở chế độ tắt, học sinh chỉ bật chức năng micro theo yêu cầu của giáo viên như khi giáo viên điểm danh đầu giờ, mời học sinh phát biểu hoặc giáo viên yêu cầu học sinh trình bày hình ảnh, sản phẩm trong giờ học.

5. Ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp, trang phục lịch sự.

6. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học.

7. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá của giáo viên.

8. Tạm biệt và ấn nút rời buổi học khi có hiệu lệnh kết thúc giờ học của giáo viên.

9. Các kênh diễn đàn trong teams là nơi trao đổi giữa giáo viên và học sinh về các nội dung học tập. Học sinh không đăng tải các thông tin không lành mạnh, phản động, vi phạm thuần phong mỹ tục, xâm phạm quyền riêng tư của người khác; nội dung đăng tải sử dụng từ ngữ rõ ràng, trong sáng, thể hiện sự tôn trọng với giáo viên và các bạn học khác.

10. Thực hiện nghiêm túc các nội quy thường ngày khác của Học sinh Trường THPT Hòa Vang.

11. Các học sinh không tuân thủ theo quy định hay hướng dẫn của giáo viên sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

II. Đối với Phụ huynh

1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho học sinh trong một không gian phù hợp: yên tĩnh, thoải mái.

 2. Chuẩn bị thiết bị (máy tính để bàn, laptop hoặc các thiết bị thông minh khác) có hỗ trợ âm thanh và camera, đảm bảo kết nối internet tốt cho học sinh suốt trong quá trình học trực tuyến.

3. Trường hợp học sinh không thể tham gia tiết học, phụ huynh cần xin phép giáo viên chủ nhiệm trước khi buổi học bắt đầu.

III. Đối với Giáo viên

1. Chuẩn bị giáo án và bài giảng có sử dụng các công cụ trình chiếu đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chính xác, phù hợp với học sinh.

2. Thực hiện đầy đủ các tiết học theo thời khóa biểu; đăng nhập trước từ 5-10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi tiết học bắt đầu.

3. Trang phục phải nghiêm túc, lịch sự.

4. Trong quá trình dạy học, giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên.

5. Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Khi kiểm tra đánh giá giáo viên cần thông báo trước cho học sinh và phải thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, minh bạch để đánh giá đúng được mức độ chuyên cần, năng lực của học sinh và yêu cầu của môn học.

6. Trường hợp ốm đau, hoặc không thể dạy học vì bất kỳ lý do nào, giáo viên cần báo cáo và được Ban Giám hiệu đồng ý.

7. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc học sinh học bài theo đúng thời khóa biểu, phối hợp với giáo viên bộ môn để quản lý việc học tập của học sinh, tùy từng mức độ có kế hoạch đánh giá hạnh kiểm của học sinh trong quá trình học trực tuyến.

Trên đây là những quy định đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh khi tham gia lớp học trực tuyến, đề nghị các giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Đà Nẵng ngày 31 tháng 8 năm 2021

     HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký và đóng dấu)

THỜI GIAN BIỂU