Cơ cấu tổ chức

Toàn trường

Chi Bộ gồm 34 Đảng Viên

Danh sách cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 HỒ THỊ THU THANH BÍ THƯ CHI BỘ
2 TRẦN THỊ NGỌC P. BÍ THƯ CHI BỘ 
3 LÊ THỊ HẢI YẾN CHI ỦY VIÊN
4 LÊ THỊ THU HÀ CHI ỦY VIÊN
5 HOÀNG XUÂN SỸ CHI ỦY VIÊN
6 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH CHI ỦY VIÊN
LÊ TÀI TRÍ CHI ỦY VIÊN

Ban giám hiệu

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 HỒ THỊ THU THANH HIỆU TRƯỞNG 0979964929
2 NGUYỄN XUÂN NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG 0905123429
3 TRẦN THỊ NGỌC PHÓ HIỆU TRƯỞNG 0983082275

BCH Công Đoàn

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
1 LÊ THỊ HẢI YẾN CHỦ TỊCH
2 CHÂU THỊ DIỄM PHÓ CHỦ TỊCH
3 TRẦN MINH HƯNG ỦY VIÊN
4 LÊ THỊ NGỌC THỦY ỦY VIÊN
5 PHẠM THỊ NGỌC LAN ỦY VIÊN

Tổ Văn

Tổ Toán - Tin

Tổ Lý

Tổ Hóa

Tổ Sinh - Thể Dục - GDQP

Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Sử - Địa - GDCD

Tổ Hành Chính

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tổ Văn

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 PHAN THỊ THU HIỀN TỔ TRƯỞNG
2 HUỲNH THỊ TÁM TỔ PHÓ
3 PHAN LƯƠNG DUYÊN GV
4 VÕ THỊ THANH HÀ GV
5 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH GV
6 ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH GV
7 ĐẶNG THỊ THANH HƯỜNG GV
8 TRẦN THỊ THU NGUYỆT GV

Tổ Toán - Tin

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 TRÂN THANH HIỀN TỔ TRƯỞNG
2 TRẦN THU HÀ TỔ PHÓ
3 NGUYỄN XUÂN NHIỆM PHT
4 ĐẶNG NGUYỄN VIỆT GV TOÁN
5 NGUYỄN NGỌC CHINH GV TOÁN 
6 TÔN THẤT MINH TRÍ GV TOÁN
7 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ GV TOÁN
8 HỒ VŨ MỘNG KHUYÊN GV TOÁN
9 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG GV TOÁN
10 ÔNG VĂN TUYÊN GV TOÁN
11 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH GV TOÁN
12 PHẠM THỊ MỸ LÂM GV TIN
13 NGUYỄN THỊ KIM QUỲNH GV TIN
14 PHẠM THỊ NGỌC LAN GV TIN
15 NGUYỄN THỊ THANH TRIM GV TOÁN (HĐ)

Tổ Lý

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 LÊ TÀI TRÍ TỔ TRƯỞNG
2 HOÀNG CHÂU ÂU  TỔ PHÓ
 3 LÊ HẢI QUYÊN  GV
 4  NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG  GV
5 LÊ THỊ CẨM VINH  GV
6 NGUYỄN THỊ NGỌC GV
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA  GV
8 ĐẶNG THỊ THUẬN GV
9 LÊ THỊ NGỌC THÚY GV

Tổ Hóa

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Phan Văn Kim Đồng Tổ Trưởng
 2  Châu Thị Diễm  Tổ Phó
 3  Nguyễn Thị Thu Hương  GV
 4  Nguyễn Thị Liên  GV
 5  Nguyễn Thị Hà Nguyên  GV
 6 Đoàn Thị Thu Hiền  GV
 7  Võ Thị Thuyên  GV
8 Nguyễn Thị Phương Yến  GV

Tổ Sinh - Thể Dục - GDQP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 NGUYỄN THỊ CẨM BÍCH TỔ TRƯỞNG
2 NGUYỄN THỊ ĐÔNG HẰNG  GV SINH
3 NGUYỄN THỊ THANH TÂM GV SINH
4 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM  GV SINH
5 NGÔ THỊ TIÊN  GV SINH
6 TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG TỔ PHÓ
7 PHAN MINH HƯNG GVANQP
8 PHAN HÙNG LONG GVTD
9 HOÀNG XUÂN SỸ GVANQP
10 NGÔ VĂN NAM THỊNH GVTD
11 NGUYỄN THÀNH TRUNG GVTD

Tổ Ngoại Ngữ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  Ngô Thị Như Hà Tổ Trưởng
2 Nguyễn Thị Túy Hòa Tổ phó
3  Nguyễn Thị Hoàng Hoa  
4  Trần Lương Thị Hồng  
5  Nguyễn Thị Thu Hương  
6  Lê Thị Lai  
7  Lê Thị Hồng Phương  
8  Ngô Thị Ánh Quý  
 9  Lê Thị Hải Yến  
10  Trần Thị Châu Long  
11 Trần Thị Ngọc PHT

Tổ Sử - Địa - GDCD

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 LÊ THỊ THU HÀ TỔ TRƯỞNG
2 NGUYỄN THỊ DIỆU HÀ TỔ PHÓ
3 PHẠM NGUYÊN TIẾN  GV ĐỊA
4 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH  GV ĐỊA
5 ÂU THỊ DƯƠNG PHƯỚC  GV ĐỊA
6 LÊ MINH THÚY GV ĐỊA
7 LÊ VĂN TUÂN GV SỬ
8 TRẦN NGỌC LƯƠNG GV SỬ
9 ĐẶNG THỊ HẰNG GV SỬ
10 NGÔ HỒNG NHI GV GDCD
11 VÕ THỊ HẢI HÀ GV GDCD
 

Tổ Hành Chính

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 LÊ THỊ THANH HÒA TỔ TRƯỞNG
2 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG MƠ  
3 DƯƠNG NGUYỄN THU DUNG  
4  PHẠM TẤN ĐỨC  
5  PHẠM BA  
6 NGUYỄN THỊ TÌNH  
7 PHẠM THỊ THANH THẢO