image

Về việc thực hiện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số327/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trường THPT Hòa Vang thông báo đến giáo viên nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

1. Chủ động hạn chế tụ tập tập trung đông người không thật sự cần thiết, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K:

-         Khẩu trang

-         Khử khuẩn

-         Khoảng cách

-         Không tập trung

-         Khai báo y tế

* Lưu ý: Tất cả giáo viên và học sinh khi tới trường bắt buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi lên lớp. Nếu có dấu hiệu ho, sốt thì phải nghỉ học và đến các cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm

3.Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch COVID-19

4. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Cài đặt và bật ứng dụng khai báo y tế: NCOVI, Blue Zone.

Đề nghị giáo viên, nhân viên và học sinh theo dõi thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thông báo;

- Lưu hồ sơ, VT.

 

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

 Hồ Thị Thu Thanh

Xem chi tiết các công văn: CV.Rar