image

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ĐỨC DSD TẠI TRƯỜNG THPT HÒA VANG

Đơn vị tổ chức Chương trình: Úy ban Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngoài ZfA

Thời gian: 3 năm

Số tiết: 6 tiết/ tuần. Học 3 buổi trái với ca học chính khóa.

Môn Tiếng Đức được tính là Ngoại ngữ 2 (Tham gia tính điểm như một môn học)

Chứng chỉ: DSD I – Tương ứng Trình độ B1 (Đây là Chứng chỉ quốc tế có thời hạn vĩnh viễn do Hội đồng Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Đức KMK cấp.)

 

Giáo viên: Giáo viên người Đức và giáo viên người Việt do Ủy Ban ZfA tiến cử và đào tạo.

Hoạt động ngoại khóa: Trại hè tiếng Đức, Trao đổi học sinh Đức, Giáng sinh, Sự kiện thông tin Du học Đức….

Tài liệu học tập: Do ZfA cấp

Học phí: Miễn phí

Yêu cầu: Để tham gia Chương trình, ZfA yêu cầu học sinh đạt loại giỏi ở lớp 9 và có điểm thi tuyển sinh môn Ngoại ngữ từ 8.5 trở lên (Ưu tiên các em có nhu cầu du học Đức sau khi tốt nghiệp THPT). Sau thời gian học thử 1 tháng, phụ huynh và học sinh phải cam kết theo học liên tục 3 năm, không được bỏ giữa chừng.