image

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022 CỦA TRƯỜNG THPT HÒA VANG

Thực hiện hướng dẫn số 2428/SGDĐT- CTrTT ngày 13/8/2021 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các hoạt động Chào năm học mới 2021-2022,  trường THPT Hòa Vang thông báo đến tất cả học sinh và cha mẹ học sinh về Chương trình Chào năm học mới 2021-2022 của Sở và của Trường như sau:

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM “ĐÀ NẴNG – CHÀO NĂM HỌC MỚI”

1. Người thực hiện chương trình: Sở GD&ĐT phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng.

2. Thời gian: 7h00 ngày 05/9/2021 trên kênh DannangTV1 và DannangTV2, Đài Phát thanh –Truyền hình Đà Nẵng; phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh Danang TV2, Đài Phát thanh –Truyền hình Đà Nẵng

II. CHƯƠNG TRÌNH CHÀO NĂM HỌC MỚI 2021-2022 CỦA TRƯỜNG THPT HÒA VANG:

1. Thời gian: Từ 8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2021.

2. Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Team, đồng thời phát lại trên   Facebook và You Tube

3. Nội dung chương trình:

- Ổn định, tuyên bố lý do

- Giới thiệu GVCN và học sinh lớp 10

- Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới;

- Giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi CBGVNV và học sinh, CMHS

- Giới thiệu GVCN và học sinh lớp 11, 12

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ dạy học năm học 2021-2022. Dặn dò học sinh.

- Kết thúc

4. Lưu ý: Học sinh vào phòng học Microsoft Team theo hướng dẫn của GVCN từ 7h45 ngày 5/9/2021./.

 

                                                                             BAN TỔ CHỨC