image

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Xem chi tiết tại trang web của Bộ:  https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7275&fbclid=IwAR1HJbw9SUWt_zbLiQb7glcoKglhsm8HJPVi2Yuff8yTC3xiCcZXkjsS5vM